ליבי סתיו, מורת שילוב בביה”ס היסודי הרצל, בחרה בבעיה המשותפת למספר מורים, אותם היא אספה למיני-סשן חדשנות ורעיונאות.