חיבור התלמידים לסביבתם הטבעית, תוך התמקדות בציפורים וצפרות. התכנית פותחה ע”י מורה והיא כוללת פיתוח מיומנויות חקר באמצעות תצפיות על ציפורים בסביבת בית הספר והיישוב (וכן במקומות מרוחקים יותר), צילום ציפורים, זיהוי ציפורים ותיעוד שלהן, יצירת מאגר מידע להכרות ולהשוואה בין ציפורים, ועוד, וכן פעילות אקטיבית של התלמידים להגנה על ציפורים – הדרכת תושבים, הקמת תיבות קינון ותחנות האכלה, הפקת מגדיר ציפורים אינטרנטי, ועוד.